Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού και Διεθνές Συνέδριο 7-8 Δεκεμβρίου 2022

Η Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού: https://popeu.helpmevote.gr είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τις θέσεις τους με τις θέσεις των κομμάτων σε θέματα λαϊκισμού, ευρωσκεπτικισμού και ατομικών ελευθεριών. Ο μηχανισμός της εφαρμογής είναι απλός: οι θέσεις των κομμάτων (ο βαθμός συμφωνίας τους με διάφορες θέσεις) κωδικοποιούνται από μια ομάδα ακαδημαϊκών ερευνητών. Έπειτα οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο και να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα συγκρίνει τις θέσεις των κομμάτων με εκείνες που παρέχονται από τους πολίτες (χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής). Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζει κατάταξη των κομμάτων με βάση το βαθμό συμφωνίας τους με τον/την κάθε πολίτη. Ο βαθμός συμφωνίας κόμματος-πολίτη υπολογίζεται με χρήση κατάλληλου στατιστικού συντελεστή.
Η Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού είναι ένα ακαδημαϊκό έργο, που δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα, κίνημα ή μέσο ενημέρωσης. Τα πολιτικά κόμματα δεν είχαν καμία επίδραση στο σχεδιασμό του έργου ενώ όλες οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν με την ευθύνη της ερευνητικής ομάδας. Το σύνολο των ερωτήσεων έχει σχεδιαστεί από ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βάση τη διεθνή σχετική βιβλιογραφία και εμπειρία. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής έχει φτιαχτεί με εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Έτσι η Πυξίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κινητά τηλέφωνα με πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και σε όλες σχεδόν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Πώς ερμηνεύω τα αποτελέσματα;
Με τη χρήση του κατάλληλου στατιστικού συντελεστή συσχέτισης μεταξύ κάθε κόμματος και του πολίτη υπολογίζεται ο βαθμός συμφωνίας με κάθε κόμμα σε διάστημα -100%, +100%. Τιμές ανάμεσα στο -25% και +25% δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρακτικά συνάφεια με το ή τα κόμματα, τιμές από +25% μέχρι +50% δείχνουν συμφωνία και πάνω από +50% ισχυρή συμφωνία. Αντίστοιχα τιμές από -25% μέχρι -50% δείχνουν διαφωνία, ενώ τιμές μικρότερες από -50% δηλώνουν ισχυρή διαφωνία. Βέβαια, αν για δύο κόμματα οι τιμές διαφέρουν μέχρι 10 μονάδες δεν υπάρχει πρακτικά διαφορά όσον αφορά την σειρά προτίμησης. Επίσης, στη σελίδα που εμφανίζεται το ποσοστό συμφωνίας ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάθε κόμμα και να συγκρίνει τις θέσεις του με τις θέσεις του κόμματος για κάθε μία από τις ερωτήσεις της Πυξίδας.
Τέλος, παρουσιάζεται σε διάγραμμα δύο αξόνων η σχετική θέση του πολίτη όσον αφορά τη τοποθέτηση των κομμάτων σε αυτούς τους άξονες. Για την παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιούνται τρεις άξονες: κοινωνικο-πολιτισμικός, ευρωσκεπτικισμού και λαϊκισμού.
Τι συμβαίνει με τα δεδομένα που συλλέγονται;
Οι απαντήσεις αποθηκεύονται ανώνυμα. Τα δεδομένα δεν πρόκειται να πωληθούν και δε θα παραχωρηθούν σε τρίτους. Εάν τα δεδομένα χρησιμοποιηθούν και αξιοποιηθούν για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς, τότε η ανωνυμία των χρηστών του συστήματος θα είναι εγγυημένη. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Διεθνές συνέδριο: DataPopEU Conference
Η Πυξίδα είναι ένα αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ ερευνητικού έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καινοτόμες μέθοδοι και υψηλής ποιότητας δεδομένα στη μελέτη του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού (DataPopEU) υπό την επιστημονική ευθύνη του Ιωάννη Ανδρεάδη, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Τα αποτελέσματα του προγράμματος και ο σχεδιασμός για τις μελλοντικές δράσεις θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε διήμερο διεθνές συνέδριο 7-8 Δεκεμβρίου 2022 το πρόγραμμα του οποίου μπορείτε να δείτε στο: https://datapopeu.gr/conference

Επικοινωνία
Ιωάννης Ανδρεάδης
john@polsci.auth.gr
2310 991 992, 6975 542 282